دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷

صعودی به نام حسین (ع)
بنا به گزارش پایگاه خبری ترشیز اسپورت به نقل از جواد صادق نژاد مدیر و موسس باشگاه کوهنوردی طلوع ترشیز خراسان کاشمر صعودی که هم زمان شدبا اول محرم صعودی که هم زمان شد با پنجمین سالگرد برادرعزیزم شادروان اباذرصادق نژاد
صعودی که هم طناب شدم با بهترین همنوردان با بهترین مربیان با بهترین پیشکسوتان ایرانی وخارجی واز همه مهمترصعودی که هم قدم وهمگام شدم با جانباز قطع عضو پا8سال دفاع مقدس اقای دوربینیان عزیزآخرین گامها_ستبرواستوار_بربلندای دماوندلبیک این صعودی دیگربودنه چون دیگرصعودهایم ((صعودی به نام حسین(ع))تابرفرازدماوندپرچمه اش به نشانه ایمان _اقتدار_وصلابت به اهترازدرایدوچه خوب مهمان نوازی کرد این دماوندکه رهپویانش حسین رابه فریاد نشسته بودنددراولین روزازماه اش باپرچم اش وحامل پیامش (که دین ندارید لااقل اذاده باشید)که اذادگی واذادی رمزماندگارقیام حسین است وظالم هرکه باشد فانی است که خون حسین وهمه مظلومان تاریخ گواه آن است واخرین پیامش درواپسین عاشورا ((آیاکسی هست به یاری ام بشتابد ))

اری صعودی به نام حسین (ع)اقامه عزاواهترازپرچم حرم حسینی (ع)برفرازقله دماونددراستانه ورودبه ماه محرم
توسط جانباز قطع عضو پاوجمعی از کوهنوردان _پیشکسوتان ومربیان

🌕تقدیم به گام های پرتوان هم باشگاهیهایم 🌕وخدایا به برکت پرچم امام حسین(ع) تمام همنوردان وعزیزانم تنشون را سالم ورفاقتشون را پایدار نگهدار  • شهر 22, 1397
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |