سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷

یاد خدا
هرگاه احساس تنهایی میکنیم یادمان باشد خدا همین نزدیکی ها است …

ادامه مطلب …

 

پشت هر کوه بلند  ، سبزه زاری است پر از یاد خدا

و در آن باغ کسی می خواند که خدا هست  ، دگر غصه چرا ؟

گاهی خداوند آنقدر صدایمان را دوست دارد که فقط سکوت میکند تا بارها بگوییم خدای من ..

و چه ساده با جابجایی یک نقطه از خدا جدا می شویم

آدما رو بی خیال ، ببین خدا چند تا دوستت داره

خدا که فقط متعلق به آدمهای خوب نیست …

هر وقت به بن بست رسیدم مطمئن بودم خدا پشت دیوار منتظر من  است

به درگاه خداوند التماس کنیم نه اعتراض

همه را صدا زدم جز خدا  هیچ کس جوابم را نداد جز خدا

یدالله فوق ایدیهم

تا خدا نخواهد برگی از درخت نمی افتد …
  • اسف 25, 1392
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |