چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷

قهرمانی دو استان
کسب مقام قهرمانی استان :

جناب آقای حسن یکتا از ورزشکاران روستای قوژد موفق به کسب عنوان قهرمانی شد.

در مسابقات دو 100 متر و دو امداد 400 متر معلولین استانهای خراسان رضوی – شمالی و جنوبی با شرکت ورزشکاراناز  20 شهرستان آقای حسن یکتا موفق به کسب عنوان قهرمانی گردید.
  • مرد 24, 1395
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |