دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷

مطالب در دسته :بومی محلی کاشمر

جشنواره بازیهای بومی محلی مرکز دهستان بالاولایت بخش مرکزی برگزار شد:

21ام فروردین , 1397
رقابت ورزشکاران ۱۲ روستای بخش مرکزی درقالب۱۲۰ ورزشکار ‍ بازیهایی بومی ومحلی بنابه گزارش روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کاشمر جشنواره نوروزی یابود شهدای دهستان فرح آباد ازتوابع بخش مرکزی شهرستان کاشمر با شعار جامعه سالم عاری از اعتیاد برگزارشد محمد شایگان گفت:دراین مسابقات ۱۳۰ ورزشکار از ۱۲روستای سطح بخش مرکزی شهرستان کاشمر در۳رشته هفت سنگ وطناب کشی وچوب کشی پسران جهت شرکت در مسابقات ... ادامه مطلب